Art. 1. Organizator

Magazinul online www.uniquestore.ro

Art. 2. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul se derulează începând cu luna octombrie 2020 pe termen nelimitat. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Concursul se desfăşoară pe site-ul www.uniquestore.ro  si  are drept de participare orice vizitator al site-ului uniquestore.ro care respectă următoarele condiții:
–după primirea comenzii a scris recenzie / recenzii la produsele cumpărate la care să atașeze obligatoriu o poză sau mai multe poze cu produsele îmbrăcate
–nu pot participa la acest concurs angajaţii UniqueStore.ro sau colaboratorii UniqueStore.ro.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană nu respectă condițiile de mai sus.

Art. 4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla despre concurs printr-un email trimis la 7 zile după procesarea comenzii. Se va solicita lăsarea renceziei / recenziilor la produsele cumpărate cu posibilitatea atașării pozei / pozelor la fiecare produs. Utilizatorul va trebui să își exprime părerea şi să atașeze poze cu produsul cumpărat.
Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi  desfăsurtă periodic cu  ajutorul sistemului  random.org. Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiului, ci un voucher de cumpărături care se va putea folosi pe site.

Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Va fi desemnat lunar prin tragere la sorţi un utilizator care a îndeplinit condiţiile de participare menţionate la Art. 3. Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul extragerii telefonic sau prin e-mail în baza datelor funizate, pentru a li se comunica modalitatea de a intra în posesia premiului. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor din motive care nu ţin de el. Câştigătorii vor primi pe e-mail toate informaţiile legate de ridicarea premiului.

Art. 7. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului www.uniquestore.ro.

Art. 9. Litigii

În cazul unor litigii apărute între www.uniquestore.ro şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.